Innlegg fra ‘mars, 2010’

mar 24

Loke

Loke er opprinnelig en av jotnene, men etter å ha blandet blod med Odin ble han tatt opp som en halvgud av æsene – men kan nok med rette regnes som deres fiende. Faren er jotnen Fårbaute og moren heter Lauvøy  eller Nål . Han har to brødre, Byleist og Helblinde. Av utseende er han […]