Innlegg på ‘januar 23rd, 2010’

jan 23

Isis

Isis og jomfru Maria er gjenspeilinger av hverandre. Alle de kristne tros retninger og symboler kommer fra de egyptiske gudene. Oppstandelsen, livet etter døden, befruktingen av en gud, triader og treenighet, ideen om at en mann kan være både gud og menneske, offergaver, til å med englevinger og djevelens hover. Alt dette kom tusenvis av […]